English Tamil Sentences

Find us on Facebook

Follow us on Google Plus

 • Last Update:
 • 16 June, 2016.

  English Tamil Sentences - Sentences for Era 47 sentences found.  

  Meaning for era - Period in time or history
     (வரலாற்றுக் காலப் பகுதி)

  Be moderate in desires 

  ஆசையில் அடக்கமாய் இரு

   like (0)

  Do you know how to operate the computer? 

  உனக்கு கணிப்பொறியை எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் என்று தெரியுமா?

   like (0)

  General instructions 

  பொதுவான அறிவுரைகள் / தகவல்கள்

   like (0)

  Generally curds prepared from buffalo’s milk 

  சாதாரணமாக எருமைப் பாலில் இருந்து தயிர் தயாரிக்கப்படுகிறது

   like (0)

  Generally the clock is circular 

  சாதாரணமாக கடிகாரம் வட்டமாக இருக்கும்

   like (0)

  Get the stuff/things from the co-operative store 

  கூட்டுறவு அங்காடியிலிருந்து பொருட்களை வாங்கி வா

   like (0)

  Have had a lot of pain in the stomach for several days 

  பல நாட்களாக வயிற்றில் நிறைய வலி இருக்கிறது

   like (0)

  He died of cholera 

  அவர் காலராவால் இறந்தார்

   like (0)

  How a temperature runs, though it rained 

  மழை பெய்திருந்தும், எவ்வளவு உஷ்ணமாக இருக்கிறது

   like (0)

  I am a general manager 

  நான் ஒரு பொது மேலாளர்

   like (0)

  I am a general secretory 

  நான் ஒரு பொது செயலாளர்

   like (0)

  I am an average student 

  நான் ஒரு சராசரி மாணவர்

   like (0)

  I am looking forward to our co-operation 

  நான் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்க்கிறேன்

   like (0)

  I am operating a computer 

  நான் ஒரு கணனியை இயக்கிக்கொண்டிருக்கின்றேன்

   like (0)

  I am working as a cashier in co-operation bank 

  நான் ஒரு கூட்டுறவு வங்கியில் காசாளராக பணிபுரிகிறேன்

   like (0)

  I ferar lest it should rain 

  மழை வந்துவிடுமோ என்று எனக்கு பயமாக இருக்கிறது

   like (0)

  I have called several times 

  நான் பல முறை அழைத்தேன்

   like (0)

  I have given a seperate tablet to stop vomitting 

  வாந்தி எடுப்பதை நிறுத்த தனியாக ஒரு மாத்திரை கொடுத்திருக்கிறேன்

   like (0)

  I will co-operate with others 

  நான் மற்றவர்களுடன் ஒத்துழைப்பேன்

   like (0)

  Imperative Sentences 

  கட்டளை வாக்கியங்கள்

   like (0)

  SOME RELATED SENTENCES FOR Era

  English SentencesTamil Meaning
  Get the stuff/things from the co-operative store கூட்டுறவு அங்காடியிலிருந்து பொருட்களை வாங்கி வா
  Have had a lot of pain in the stomach for several days பல நாட்களாக வயிற்றில் நிறைய வலி இருக்கிறது
  He died of cholera அவர் காலராவால் இறந்தார்
  How a temperature runs, though it rained மழை பெய்திருந்தும், எவ்வளவு உஷ்ணமாக இருக்கிறது
  I am a general manager நான் ஒரு பொது மேலாளர்
  I am a general secretory நான் ஒரு பொது செயலாளர்
  i am an average student நான் ஒரு சராசரி மாணவர்
  I am looking forward to our co-operation நான் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்க்கிறேன்
  I am operating a computer நான் ஒரு கணனியை இயக்கிக்கொண்டிருக்கின்றேன்
  I am working as a cashier in co-operation bank நான் ஒரு கூட்டுறவு வங்கியில் காசாளராக பணிபுரிகிறேன்
  I ferar lest it should rain மழை வந்துவிடுமோ என்று எனக்கு பயமாக இருக்கிறது
  I have called several times நான் பல முறை அழைத்தேன்
  I have given a seperate tablet to stop vomitting வாந்தி எடுப்பதை நிறுத்த தனியாக ஒரு மாத்திரை கொடுத்திருக்கிறேன்
  I will co-operate with others நான் மற்றவர்களுடன் ஒத்துழைப்பேன்
  Imperative Sentences கட்டளை வாக்கியங்கள்
  It is said that the general election will come soon பொதுத்தேர்தல் விரைவில் வருமென சொல்லப்படுகிறது
  It is very moderately priced அது மிகவும் நியாயமான விலையில் உள்ளது
  Many person were carried off cholera அநேகம் பேர் காலராவால் கொல்லப்பட்டார்கள்
  My father gave me a camera என் அப்பா எனக்கு ஒரு புகைப்பட கருவியை வழங்கினார்
  Perseverance prevails விடா முயற்சி வீண் ஆகாது
  Poverty eradication is the policy of the government வறுமையை ஒழிப்பது அரசாங்கத்தின் கொள்கையாகும்
  She exaggerates things அவள் காரியங்களை பெரிதாக சொல்வாள்
  She gave a lecture on Tamil Literature அவள் தமிழ் இலக்கியம் பற்றி ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றினாள்
  She is adept in operating computer அவள் கணிப்பொறியை இயக்குவதில் மிகவும் திறமைசாலி
  She must be tolerance towards her children அவள் அவளுடைய குழந்தைகளை பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும்
  Tamil general knowledge question and answer தமிழ் பொது அறிவு வினா விடை
  The boy is below the average அந்த பையன் சராசரி நிலைக்கும் கீழே இருக்கிறான்
  The fox generally lives in the forest குள்ளநரி சாதரணமாக காட்டில் வசிக்கிறது
  The lenth of this verandah is ten feet இந்த தாழ்வாரத்தின் நீளம் பத்து அடி
  The ox is generally used to draw carts சாதாரணமாக எருது வண்டி இழுக்க உபயோகப்படுகின்றது
  The poor lead a miserable life ஏழைகள் பரிதாபமான வாழ்க்கை வாழுகின்றனர்
  The price should also be moderate விலையும் நியாயமானதாக இருக்க வேண்டும்
  The teacher together with his students was going to Hyderabad ஆசிரியர் அவரது மாணவர்களுடன் ஒன்றாக ஹைதராபாத் சென்றுகொண்டிருந்தார்கள்
  There are several trees around my school என் பள்ளியை சுற்றிலும் நிறைய மரங்கள் இருக்கின்றன
  This is an adulterated thing இது ஒரு கலப்படம் உடைய பொருள்
  Very kind of you. My botheration is over உன் அன்புக்கு நன்றி. என் கவலை நீங்கியது
  We appreciate your co-operation நாங்கள் உங்கள் ஒத்துழைப்புக்கு பாராட்டுகிறோம்
  When would not you like visiters in general? பொதுவாக நீங்கள் பார்வையாளர்கள் வருவதை எப்போது விரும்பமாட்டீர்கள்?
  Why should I tolerate? நான் ஏன் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும்?
  Why so much botheration? ஏன் இவ்வளவு நச்சரிப்பு?
  Will not he be attending the funeral? அவர் அடக்க ஆராதனைக்கு வரமாட்டாரென்று நினைக்கிறேன்
  You must avoid exaggeration மிகைப்படுத்துதலை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும்


  comments powered by Disqus