Find us on Facebook

 • Last Update:
 • 05 Feb, 2018.

  English Tamil Sentences - Sentences for Balance of trade

  SOME RELATED SENTENCES FOR Balance of trade

  English SentencesTamil Meaning
  A band of musicians இசைக்குழுவினர், சங்கீதக் குழுவினர்
  A batch of pupils மாணவர் குழு
  A battery of cells மின்கலங்கள்
  A battle of guns பீரங்கிப்படை தொகுதி
  A bunch of keys ஒரு சாவி கொத்து
  A chain of mountains மலைத்தொடர்
  A choir of singers பாடகர் குழு
  A collection of books புத்தகங்களின் தொகுப்பு
  A committee of five was appointed ஐவர் குழு நியமிக்கப்பட்டது
  A complete list of past tenses. கடந்த கால வினைச்சொற்களின் முழுமையான பட்டியல்
  A crew of sailors மாலுமிகள் குழு
  A crowd of people மக்கள் கூட்டம்
  A crowd of people gathered மக்கள் ஒரு கூட்டம் கூடினர் / மக்கள் ஒன்று கூடினர்
  A crowd of people gathered around the actress அந்த நடிகையைச் சுற்றி கூட்டம் சேர்ந்தது
  A crush of tourists ஊர்சுற்றிப் பார்ப்பவர், பயணிகள் குழு
  A cup of tea, And What is there for snacks? ஒரு கோப்பை தேநீர். மேலும் சிற்றுண்டிக்காக என்ன இருக்கிறது?
  A deck of cards ஒரு சீட்டு அட்டைகள்
  A few drop of water ஒரு சில நீர் துளி
  A fleet of ships பல கப்பல்கள் கொண்ட ஒரு கடற்படை
  A flock of sheep ஒரு செம்மறி ஆட்டுக் கூட்டம்
  A gang of pickpockets ஒரு திருடர்கள் கூட்டம்
  A gang of robbers ஒரு கொள்ளை கும்பல் / கொள்ளையர் கூட்டம்
  A garden is always a place of memories பூந்தோட்டங்கள் எப்போதுமே பழையவற்றை நினைவுபடுத்தும் இடங்கள்
  A giggle of school girls பள்ளியில் பயிலும் மாணவிகள் கூட்டம்
  A glass of water ஒரு கோப்பை தண்ணீர்
  A glossary of english grammar ஆங்கில இலக்கணம் ஒரு அருஞ்சொற்பொருள்
  A grumble of pessimists நன்மையில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் கூட்டம்
  A haggle of agitators கிளர்ச்சியாளர்கள் கூட்டம்
  A herd of cattle ஒரு கால்நடை கூட்டம்
  A kilo of beef, Please தயவு செய்து ஒரு கிலோ மாட்டு இறைச்சி கொடுங்கள்
  A library of books நூலகம்
  A lot of opertunity are in foreign countries நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வெளிநாடுகளில் இருக்கின்றன
  A mumble of announcers அறிவிப்பாளர்களின் முணுமுணுப்பு
  A museum is place of history, Is not it? பொருட்காட்சி நிலையம் வரலாற்று சம்பவங்களை பிரதிபலிக்கும் இடம், அப்படித் தானே?
  A pack of wolves ஒரு ஓநாய் கூட்டம் (அ) ஓநாய்களின் ஒரு கூட்டம்
  A pair of binoculars ஒரு ஜோடி தொலைநோக்கி
  A pair of ear ring ஒரு ஜோடி காதணி
  A pair of shoes ஒரு ஜோடி காலனி
  A pair of spectacles ஒரு ஜோடி மூக்கு கண்ணாடி
  A pod of whales ஒரு திமிங்கலங்கள் கூட்டம்
  A proportional control system is a type of linear feedback control system ஒரு விகிதாசார கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு நேர்கோட்டு கருத்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் ஒரு வகை
  A rows of bushes புதர்களின் வரிசை
  A set of stamps ஒரு முத்திரைகளின் தொகுப்பு
  A shoal of fishes ஒரு மீன் கூட்டம்
  A swarm of bees ஒரு தேனீக்களின் திரள்
  A team of players விளையாட்டு வீரர்கள் குழு
  A thirsty crow flew here and there in search of water ஒரு காகம் தாகம் நீரை தேடி அங்கும் இங்கும் பறந்து
  A troupe of actors நடிகர்களின் ஒரு குழு
  A type of animal born disease ஒரு வித விலங்கு வழி நோய்
  A wreath of flowers மலர்வளையம் / மலர் மாலை
  Actor acts according to the advice of the directors இயக்குனர்களின் யோசனைப்படி நடிகர்கள் நடிக்கிறார்கள்
  All of a sudden it happens திடீரென இது நிகழ்கிறது
  All of the students have handed in their homework மாணவர்கள் அனைவரும் அவர்களுடைய வீட்டுப் பாடத்தை ஒப்படைத்தார்கள்
  All of you please come, Let’s have the dinner தயவு செய்து அனைவரும் வாருங்கள், உணவு உண்போம்
  although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him அண்டை வீட்டார் ஒரு புதிய மகிழூந்து வாங்கினார், எனினும் நான் அவனிடம் பொறாமை கொள்ளவில்லை
  Am I? Then, I am the son of the father நானா? அப்புறம், நான் என் தந்தைக்கு மகனல்லவா
  America is the name of the country on the other side அமெரிக்கா பூமிக்கு மறுபுறத்திலிருக்கும் நாடு
  An army of soldiers வீரர் படை, படைவீரர் அணிவகுப்பு, சைனியம்
  An assembly of eminent பிரமுகர்கள் அவை
  An assembly of woman பெண்கள் சங்கம்


  comments powered by Disqus